Khun Mai Therapie
Untitled Document

Natuurlijk zorgt u als werkgever graag goed voor uw mensen. U bent gebaat bij vitale en ontspannen werknemers die bestand zijn tegen stress. Khun Mai Bedrijfsmassage is een manier om bij te dragen aan het welzijn van uw medewerkers.
De voordelen van bedrijfsmassage:

• Minder ziekteverzuim
• Algehele ontspanning
• Hogere arbeidsproductiviteit
• Minder kans op burn – out
• Verbetering concentratie
• Kleinere kans op RSI
• Verbetering lichaamsconditie

Uw medewerkers zullen een massage als een welkome onderbreking van het werk ervaren. Men voelt zich door persoonlijke aandacht gewaardeerd en gemotiveerd. Dit draagt bij tot een prettige werksfeer.

In een tijdsbestek van 15 – 20 minuten worden schouders, rug, armen, nek en hoofd vakkundig behandeld, middels een effectieve drukpuntmassage. U kunt ook specifieke klachten laten behandelen.
De massage zorgt voor verbetering van de bloedcirculatie, opheffen van energieblokkades, versterking immuunsysteem, afvoer van afvalstoffen en soepelere spieren en gewrichten. Het direct resultaat is dat u zich fysiek en mentaal ontspannen voelt en nieuwe energie heeft opgedaan. U bent van stress verlost en kunt er weer tegen aan.
U hoeft zich niet uit te kleden en er komt geen olie aan te pas. U kunt na de massage direct weer overgaan tot de orde van de dag.
Bedrijfsmassage kan volledig worden gefinancierd door de werkgever, zonder nadelige gevolgen voor de werknemer. Bedrijfsmassage wordt niet als loon in natura beschouwd en is daarmee ook niet onderworpen aan loonbelasting.
Neemt u als werkgever stoelmassage op in uw ARBO plan als maatregel om ziekteverzuim tegen te gaan en uw werkklimaat te verbeteren, dan zijn deze kosten volledig aftrekbaar als bedrijfskosten.

Bedrijfsmassage en RSI
RSI, tegenwoordig CANS (Complaints of Arms, Neck and/or Shoulder), komt steeds vaker voor. Het gaat daarbij om klachten aan bovenrug, nek, schouders, armen, ellebogen, polsen, handen en vingers en komt veelal door het maken van een constante beweging of eenzelfde (veelal verkeerde) werkhouding. Hierdoor ontstaat een verhoogde spanning in de spieren, waardoor de bloedcirculatie wordt belemmerd, voedingsstoffen voor de energievoorziening niet geleverd kunnen worden en afvalstoffen niet afgevoerd worden. Er ontstaat pijn en de spierspanning stijgt verder. Tevens kan bij werk(stress) RSI sneller optreden. De masseur kan de spierspanning tijdelijk verlagen en na verloop van tijd zelfs deze vicieuze cirkel doorbreken. Ook kan de masseur tips geven over de werkhouding. Voor bedrijven is de bedrijfsmassage in heel veel situaties aftrekbaar vande belasting; besluit 30 januari 2002, nr. CPP2002/292M van de directeur - generaal Belastingdienst namens de Staatssecretaris van Financien.

ARBO
Er is sprake van een vrije ARBO verstrekking, als bedoeld in artikel 43, 2e lid van de Uitvoeringsregel Loonbelasting 2001, als werknemers in de gelegenheid worden gesteld om een bedrijfsmassage door een daartoe erkend bedrijf te ondergaan. Het gaat hierbij om drukpuntmassage ter bevordering van de lichamelijke conditie en ter voorkoming van aan het werk gerelateerde klachten zoals stress en RSI. Op grond van artikel 3, 1e lid, aanhef en onderdeel B van de Arbeidsomstandighedenwet 1988 is de werkgever gehouden een zo goed mogelijke arbeidsomstandigheid te voeren en op grond van artikel 4, 1e lid van genoemde wet een ziekteverzuimbeleid te voeren waarbij het zoveel mogelijk voorkomen van ziekte van werknemers onderdeel uitmaakt.

Belastingvoordeel
De overheid stimuleert bedrijven om ervoor te zorgen dat hun werknemers gezond blijven. Het inhuren van een bedrijfsmasseur is in heel veel gevallen dan ook aftrekbaar van de belasting. Besluit 30 januari 2002, nr CPP2002/292M

 
© Copyright Khun Mai 2004 - 2019